BG     EN

Евгени Атанасов

Д.Е.С., Диплома № 0701 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2021 година

Публикуван на 15.04.2022 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2020 година

Публикуван на 16.04.2021 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2019 година

Публикуван на 15.04.2020 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2018 година

Публикуван на 15.04.2019 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2017 година

Публикуван на 10.04.2018 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година

Публикуван на 21.04.2017 г.
Евгени Атанасов
Град:София, 1000
Адрес:бул. Витоша 1а, ет.4, оф.409
Телефон:0887145175
e-mail:еvgeni_atanasov@yahoo.com